Szybkie i nieuciążliwe rozwiązania PolyGround pozwalające utrzymać ciągłość funkcjonowania infrastruktury

Technologia stosowana przez PolyGround pozwala na utrzymanie sprawnego działania infrastruktury minimalizując jakiekolwiek zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Mogą one wystąpić w trakcie naprawy uszkodzonych i nierównych ciągów komunikacyjnych, dróg, pasów startowych lotnisk, pękniętych lub niewłaściwie ułożonych płyt betonowych i wszelkich innych problemów związanych z zapadającym gruntem.

Rozwiązania PolyGround wyśmienicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zamknięcie drogi, pasu startowego lub trasy kolejowej na czas przeprowadzanych prac.

Prace wykonywane tradycyjnymi metodami uniemożliwiają użytkowanie obiektu przez dłuższy czas. Oznacza to ogromne starty z tytułu przestojów i terminowej realizacji powierzonych zadań. Wyłączenie infrastruktury z użytku w wyniku przeprowadzanych napraw może trwać wiele tygodni.

Technologia stosowana przez PolyGround umożliwia szybką naprawę i wypoziomowanie uszkodzonej infrastruktury bez konieczności wykonywania wykopów. Geopolimer jest wtryskiwany przez niewielkie otwory wywiercone w nawierzchni. Syntetyczna żywica wypełnia puste miejsca i ubytki, poprawiając właściwości wytrzymałościowe gruntu. Po wypełnieniu wszystkich szczelin i pustek rozpoczyna się proces wynoszenia podłoża. Utwardzenie polimeru i osiągnięcie właściwości nośnych występuje w ciągu kilkunastu minut. Po upływie tego czasu można już praktycznie korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, place miejskie

Stabilizacja i podnoszenie płyt drogowych oraz nawierzchni elastycznych

Infrastruktura kolejowa

Naprawa podbudowy torów, peronów, i budynków infrastruktury kolejowej.

Porty

Umacnianie portów, nabrzeży, wałów, przystani jachtowych

Lotniska

Stabilizacja i poziomowanie pasów lotniskowych, posadzek hangarów i budynków infrastruktury portów lotniczych

Parkingi

Garaże wielopoziomowe, parkingi pod centrami handlowymi

W zależności od tego z jakią kategorią problemu w zakresie infrastruktury mamy do czynienia, stosujemy wybrany sposób naprawy wykorzystując technologię polimerów PolyGround

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja jest procesem w którym w sposób kontrolowany następuje iniekcja geopolimeru. Wzmacnia on i stabilizuje grunt, bez podnoszenia konstrukcji czy płyt. Wtryskiwanie geopolimeru PolyGround odbywa się w wielu punktach pod płytą, stopą fundamentową lub fundamentem, gdzie rozszerza się on wypełniając wszelkie pustki w gruncie. Precyzyjna kontrola procesu jest możliwa dzięki doborowi polimerów w zależności od rodzaju gruntu. Systemy monitoringu pokazują, czy grunt został ustabilizowany.

Poziomowanie obiektów infrastruktury

W trakcie procesu iniekcji geopolimerów PolyGround wykorzystujemy rozszerzalność mieszanki żywic geopolimerowych i techniki poprawiające właściwości nośne gruntu na znacznej głębokości pod budynkiem.Technika ta ma zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje konieczność precyzyjnego podnoszenia i regulowania zapadniętych płyt betonowych i innych elementów budynku, opartych wprost na podłożu. Geopolimer rozszerzając się podnosi płytę do wymaganego poziomu.

Wzmacnianie i zagęszczanie gruntu pod infrastrukturą

Wszędzie tam gdzie wskazane jest poprawienie nośności podłoża stosujemy procedurę iniekcji rozszerzających się żywic geopolimerowych PolyGround, która pozwala na zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod budynkiem, bez wykopów i konieczności użycia ciężkiego sprzętu mechnicznego. Procedura wzmacniania podłoża gruntowego zaczyna się od badania warunków gruntowych. Pozwala nam to ustalić jak głęboko należy stosować polimer PolyGround jak też przewidzieć na jakiego rodzaju przeszkody możemy spotkać w trakcie prac.

Uszczelnianie przed wodą

Żywice geopolimerowe docierają do trudno dostępnych przestrzeni i usuwają ewentualne pozostałości cieczy. Polimery PolyGround są idealne w przypadku wypełniania szybów górniczych, tuneli i rur. Iniekcja geopolimeru PolyGround odpornego na działanie cieczy zatrzymuje lub redukuje migrację wody.

man