Zapadające fundamenty i brak stabilizacji gruntu

Podbijanie i naprawa osiadających fundamentów to konieczność która występuje nader często, a wskazuje na to szereg symptomów. Osiadające fundamenty budynków, osuwający się grunt i niestabilne podłoże powoduje że ściany nośne domów i ścianki działowe pękają a posadzki się obsuwają. W związku z tym pojawiają się szczeliny między listwami przypodłogowymi a podłogą, która się zapada. Ponadto przestają otwierać się okna lub drzwi, przy ościeżnicy pojawiają się szczeliny. Woda zatrzymuje się w zlewie i występują problemy z kanalizacją. Dodatkowo, pękają wylewki a w miejscu styku przybudówki ( garażu, tarasu czy ganku) z budynkiem występują szczeliny. Pęknięcia pojawiają się również na ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Co więcej, dzieje się to niezależnie z jakim rodzajem domu mamy do czynienia. Proces ten występuje w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, letniskowych, basenach, garażach, tarasach, placach, kamienicach, blokach, itp.

Najczęstsze przyczyny zapadania fundamentów budynków

Do najczęstszych przyczyn osiadania fundamentów i zapadania gruntu należy słabo zagęszczony materiał wypełniający i źle przeprowadzone roboty fundamentowe. Dodatkowo, częstym powodem bywa też rozpad gleby która zmienia swoje właściwości w wyniku erozji. Przyczyną zapadania gruntu bywa też podtopione podłoże lub zbyt sucha gleba zawierająca glinę po dłuższym okresie bez opadów. Co więcej, problem mogą wywołać pęknięte rury instalacji wodociągowej lub drgania powodowane przez ruch drogowy i ciężkie maszyny albo prace ziemne prowadzone w pobliżu budynku. Ponadto w przypadku starych budynków problemem jest brak ławy fundamentowej. W konsekwencji osłabiony grunt nie jest już w stanie utrzymać ciężaru konstrukcji, co prowadzi do jej powolnej destrukcji. Budowla posadowiona na słabonośnej glebie ilastej również często ma tendencję do osuwania. Zmiany w warunkach środowiskowych lub w pobliskim otoczeniu takie jak rosnące w pobliżu drzewa wysysające wodę z gleby jak też posadowienie na słabonośnej glebie ilastej to czynniki powodujące konieczność ustabilizowania gruntu.

Konsekwencje osiadania fundamentów i gruntu

Bez względu na to jakie są przyczyny słabonośnego gruntu, jest to problem którego nie można zlekceważyć. Ten destrukcyjny, powolny proces, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, ponadto prowadzi do ogromnego spadku wartości nieruchomości. Tym samym bardzo ważne jest to aby reagować szybko i zdecydowanie, minimalizując uszkodzenia, które pojawiają się na skutek osiadania. Podbijanie i naprawa osiadających fundamentów, ustabilizowanie gleby pod konstrukcją, zapewni możliwość normalnego egzystowania mieszkańców domu, a w przypadku obiektów przemysłowych i infrastruktury umożliwi właściwe funkcjonowanie bez niepotrzebnych i kosztownych przerw w ich eksploatacji.

Naprawa i podbijanie osiadających fundamentów - wady metody tradycyjnej.

Tradycyjnie stosowane metody naprawy, takie jak usuwanie i wymiana betonu są tymczasowe, kosztowne i bardzo czasochłonne, ponadto wiążą się z koniecznością opuszczenia domu i usunięcia wszelkiego wyposażenia i mebli. Konieczne jest również zdemontowanie ogrzewania podłogowego oraz wszelkich instalacji w obrębie naprawianego fundamentu. Co więcej, po zakończeniu prac pojawia się konieczność ich ponownego montażu i uruchomienia. W konsekwencji generuje to ogromne koszty, a długi czas potrzebny na przeprowadzenie tych wszystkich procesów dezorganizuje życie domowników. W przypadku obiektów przemysłowych i handlowych prowadzi do niezaplanowanych przestojów w pracy.

Najbardziej istotną wadą stosowania tradycyjnych metod naprawy osiadających fundamentów jest to że nie uwzględniają one podstawowej przyczyny problemu jaką jest luźny bądź posiadający puste przestrzenie grunt pod budynkiem.

Technologia podbijania i naprawy osiadających fundamentów domu metodą iniekcji geostabilizacyjnej

Podbijanie i naprawa osiadających fundamentów wykonywane są przez nas sprawdzonymi, prostymi metodami, które ponadto są nawet do 50% tańsze niż tradycyjne. Co więcej, są one dużo szybsze i mniej uciążliwe. Nasza zaawansowana technologia iniekcji PolyGround zapewnia najlepsze rezultaty w zakresie stabilizacji i wzmacniania podłoża oraz poziomowania fundamentów budynków i posadzek . Wykorzystując rozszerzalność mieszanki żywic polimerowych i unikalną technikę iniekcji PolyGround zagęszcza podłoże, niwelując puste miejsca. Zastygąjaca w bardzo krótkim czasie żywica polimerowa PolyGround tworzy niezwykle wytrzymałą, stabilną i trwałą strukturę, która dodatkowo jest neutralna dla środowiska naturalnego. W konsekwencji dochodzi do wzmocnienia konstrukcji całego budynku, co likwiduje problemy wynikające z powodu opadania gruntu.

 

Zalety jakie ma podbijanie i naprawa osiadających fundamentów metodą PolyGround

Podsumowując, nowoczesna, trwała, szybka oraz nieinwazyjna technologia iniekcji żywicznych PolyGround wzmocni grunt pod osiadającym budynkiem i wypoziomuje go w sposób szybki i nieuciążliwy dla mieszkanców domu, w związku z tym nie ma konieczności wyprowadzania się na czas remontu a nawet usuwania mebli. Jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić po wykonanej naprawie to zabezpieczenie odwiertów o niewielkiej średnicy. Ponadto zdaża się również że konieczne jest usunięcie szkód jakie były skutkiem osiadania budynku. Dodatkowo naprawy wymagają uszkodzone listwy przypodłogowe, płytki, glazura, itp. Po zakończeniu tych drobnych prac można ponownie bezpiecznie korzystać z budynku. Co wiecej, prace w budynkach mieszkalnych często wykonywane są w ciągu jednego dnia! W rezultacie zapadnięte posadzki zostają wypoziomowane a pęknięcia na ścianach znikają. Drzwi i okna znowu zamykają się i otwierają normalnie. Nie dochodzi do dalszych uszkodzeń domu ani elementów architektury krajobrazu, a zastosowana technologia i materiały są przyjazne dla środowiska.

Najczęstsze symptomy osiadania budynków

 • Powiększające się szczeliny przy podłodze
 • Nieotwierające się szafki, zmiana poziomu ich położenia
 • Pękający komin
 • Zapadanie się podłogi,w konsekwencji szczeliny między listwami przypodłogowymi a podłogą
 • Nieotwierające się okna lub problemy z ich otwieraniem
 • Pęknięcia wylewek
 • Szczeliny między ościeżnicami a drzwiami
 • Woda zatrzymująca się w zlewie jak też problemy z kanalizacją
 • Pęknięcia na ścianach wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Zapadanie się posadzek
 • Pęknięcia lub nierówności na powierzchniach posadzek
 • Pęknięcia w miejscu styku przybudówki ( garażu, tarasu czy ganku) z budynkiem

Najczęstsze przyczyny osiadania budynków to:

 • Słabo zagęszczony materiał wypełniający na etapie budowy
 • Naturalny rozpad gleby – erozja
 • Podtopione podłoże
 • Zbyt sucha gleba zawierająca glinę po dłuższym okresie bez opadów
 • Pęknięte rury instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej
 • Drgania powodowane przez ruch drogowy lub ciężkie maszyny
 • Brak ławy fundamentowej w przypadku starych lub przebudowywanych budynków
 • Utrata wytrzymałości przez ściany oporowe
 • Prace ziemne prowadzone w pobliżu
 • Duże obciążenia gruntu
 • Konstrukcja posadowiona na słabonośnej glebie ilastej
 • Ruchy spowodowane różną strukturą gruntu pod fundamentami
 • Niewłaściwie przeprowadzone roboty fundamentowe
 • Zmiany w warunkach środowiskowych lub w pobliskim otoczeniu
 • Rosnąca w pobliżu roślinność – drzewa wysysają wodę z gleby

Sposób działania i etapy naprawy osiadającego budynku

 • Dokonując pomiarów za pomocą dedykowanego sprzętu  ustalamy jak ma wyglądać przebieg prac i na jakiego rodzaju przeszkody możemy natrafić w trakcie procesu stabilizacji gruntu. Ekspertyza umożliwia nam przygotowanie  polimeru PolyGround o charakterystyce właściwej do danego zlecenia oraz jego ilości która wystarczy do przeprowadzenia całego procesu.

 

 • Wykonujemy serię niewielkich otworów (12mm) prowadzących do leżącego pod płytą gruntu. Na określoną głębokość wtryskujemy precyzyjnie obliczoną ilość substancji PolyGround która wiąże grunt i prowadzi do podniesienia fundamentów do właściwej wysokości.

 

 • Przy pomocy specjalistycznej aparatury wykonujemy pomiary które pozwolą nam sprawdzić czy nasze prace przebiegły zgodnie z założeniami. Dodatkowo na tym etapie dokonujemy również ewentualnych poprawek i zabezpieczamy otwory iniekcyjne.

Osiągane długotrwałe i konkretne korzyści

 • Bardzo szybkie działanie: PolyGround jest gotowy do utrzymania ciężaru w ciągu 15 minut
 • Niedrogie i bardzo trwałe rozwiązanie – wytrzymałość substancji wypełniającej obliczana jest na 100 lat
 • Proces w pełni kontrolowany – precyzyjne dawkowanie substancji polimerowej z kontrolą do 1 mm/m
 • Nieinwazyjne – nie wiąże się z koniecznością wykonywania wykopów, wylewania betonu, itp.
 • Przyjazne dla środowiska – PolyGround nie reaguje z glebą i nie uwalnia szkodliwych substancji
 • Mocna i lekka zarazem struktura nie obciąża dodatkowo niestabilnej gleby
 • Pełna odporność na wodę po utwardzeniu
 • Tańsza i szybsza alternatywa dla systemów pali lub podbudowy. Natychmiastowy efekt
 • Nieuciążliwe dla domowników – nie ma konieczności wyprowadzania się ani usuwania wyposażenia domu na czas prac naprawczych
 • Możliwość podniesienia do 30 cm, korygowanie nachyleń i eliminowanie różnic w wysokości

Podbijanie i naprawa osiadających fundamentów domu