Prace w obiektach przemysłowych i użytkowych

W budynkach o przeznaczeniu handlowym lub przemysłowym obsuwanie się posadzki lub płyt betonowych (tzw. klawiszowanie) jest problemem który występuje niezwykle często. Dzięki nowoczesnej technologii PolyGround szybko i ekonomicznie naprawiamy posadzki w halach przemysłowych, magazynach, fabrykach lub pomieszczeniach o przeznaczeniu handlowym. Technologia którą stosujemy pozwala nam wykonywać prace w sposób,który w minimalnym tylko stopniu wpływa na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności zatrzymywania produkcji, demontażu maszyn. Cały proces przebiega w sposób który nie jest uciążliwy dla personelu i klientów, często nocą, aby zredukować do minimum jakiekolwiek utrudnienia w codziennej działalności naszych klientów.

Tradycyjna metoda naprawy osiadających fundamentów polega na demontażu wszelkich instalacji (ogrzewania podłogowego, przewodów, itp.) oraz skuciu posadzki. Konieczne jest użycie ciężkiego sprzętu i wywóz urobku który powstał w wyniku prac budowlanych. Kolejną czynnością jest warstwowe zasypanie i zagęszczenie gruntu wraz z ewentualnie dostarczonym nowym wypełnieniem (podbudową czy zasypem). Często może oznaczać to konieczność odtworzenia kilku metrów warstw podłoża. Następny proces to wykonanie nowej podsypki oraz konstrukcji posadzki wraz z uprzednio zdemontowanymi instalacjami. Beton wymaga czasu na związanie zanim będzie można kontynuować dalsze prace. Wszystko to powoduje że prace wykonywane tradycyjnymi metodami uniemożliwiają użytkowanie obiektu przez dłuższy czas. Oznacza to ogromne starty z tytułu przestojów, terminowej realizacji zleceń, zmniejszenie obrotów obiektów handlowych, konieczności przeprowadzki ludzi i sprzętu na czas naprawy a nawet konieczności zamknięcia firmy na czas naprawy . Może on wynosić wiele tygodni, przez które nie będzie można prowadzić swojej działalności.

Technologia stosowana przez PolyGround umożliwia szybką naprawę i wypoziomowanie posadzek bez konieczności wykonywania wykopów. Geopolimer jest wtryskiwany przez niewielkie otwory wywiercone w posadzce. Syntetyczna żywica wypełnia puste miejsca i ubytki, poprawiając właściwości wytrzymałościowe gruntu. Po wypełnieniu wszystkich szczelin i pustek rozpoczyna się proces wynoszenia podłoża. Utwardzenie polimeru i osiągnięcie właściwości nośnych występuje w ciągu kilkunastu minut. Po upływie tego czasu można już praktycznie korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Infrastruktura przemysłowa i handlowa

Budynki biurowe, centra handlowe, sklepy, centra logistyczne

Budynki użyteczności publicznej

Urzędy, szpitale, szkoły, muzea

Hale magazynowe

Parki przemysłowe

Fabryki

Fundamenty na których umieszczono maszyny

Obiekty zabytkowe

Budynki o delikatnej konstrukcji i słabych fundamentach

W zależności od tego z jakim problemem mamy do czynienia, stosujemy wybrany sposób naprawy wykorzystując technologię polimerów PolyGround

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja jest procesem w którym w sposób kontrolowany następuje iniekcja geopolimeru. Wzmacnia on i stabilizuje grunt, bez podnoszenia konstrukcji czy płyt. Wtryskiwanie geopolimeru PolyGround odbywa się w wielu punktach pod płytą, stopą fundamentową lub fundamentem, gdzie rozszerza się on wypełniając wszelkie pustki w gruncie. Precyzyjna kontrola procesu jest możliwa dzięki doborowi polimerów w zależności od rodzaju gruntu. Systemy monitoringu pokazują, czy grunt został ustabilizowany.

Poziomowanie

W trakcie procesu iniekcji geopolimerów PolyGround wykorzystujemy rozszerzalność mieszanki żywic geopolimerowych i techniki poprawiające właściwości nośne gruntu na znacznej głębokości pod budynkiem.Technika ta ma zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje konieczność precyzyjnego podnoszenia i regulowania zapadniętych płyt betonowych i innych elementów budynku, opartych wprost na podłożu. Geopolimer rozszerzając się podnosi płytę do wymaganego poziomu.

Wzmacnianie i zagęszczanie gruntu

Wszędzie tam gdzie wskazane jest poprawienie nośności podłoża stosujemy procedurę iniekcji rozszerzających się żywic geopolimerowych PolyGround, która pozwala na zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod budynkiem, bez wykopów i konieczności użycia ciężkiego sprzętu mechnicznego. Procedura wzmacniania podłoża gruntowego zaczyna się od badania warunków gruntowych. Pozwala nam to ustalić jak głęboko należy stosować polimer PolyGround jak też przewidzieć na jakiego rodzaju przeszkody możemy spotkać w trakcie prac.

man